Kim Thoa ô tô
Kỹ thuật viên sửa chữa
Gò Vấp, Hồ Chí Minh