VNPETRO
Chuyên viên tuyển dụng tại VNPETRO
 • 12 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
  Sale Executive/Chuyên viên kinh doanh
  • Lập kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động bán hàng và các hoạt động liên quan để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
  • Sẵn sàng đi công tác xa, công tác các tỉnh.
  • Nghiên cứu và thu thập thông tin thị trường để báo cáo ban lãnh đạo đưa ra các chính sách và chế độ thích hợp.
  • Hoàn thành các công việc khác được giao.
  Xem thêm…
 • Loading…