@pump_upp - best crypto pumps on telegram !

Trường An
Hạn nộp hồ sơ: 0

Chi tiết tin tuyển dụng

Thông tin chung

0
Làm tại công ty
Kỹ thuật viên đồng
Nam / Nữ
2 năm kinh nghiệm

Địa chỉ làm việc

Tiền Giang

Mô tả công việc

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Yêu cầu ứng viên

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Quyền lợi ứng viên

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Hình thức ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 0

Chia sẻ tin này

https://autojobs.co/threads/pump_upp-best-crypto-pumps-on-telegram.3893/

Báo cáo tin này

Nếu bạn thấy tin tuyển dụng này thông tin không chính xác hoặc thiếu minh bạch hãy báo cáo với chúng tôi.

Báo cáo tin tuyển dụng không chính xác