Cộng đồng ô tô

Tham gia cộng đồng để giao lưu kiến thức và mở rộng mối quan hệ
Cộng đồng Kỹ thuật viên
 • Nhóm công khai
 • 9K
 • 511
 • 0
Cộng đồng kỹ thuật viên ô tô là nơi anh em thợ, kỹ thuật viên sửa chữa ô tô giao lưu, trao đổi các kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, chia sẻ các công ty, gara có chính sách đãi ngộ tốt. Cùng giúp nhau phát triển chuyên môn và sự nghiệp của mình.
Cộng đồng Sales ô tô
 • Nhóm công khai
 • 10K
 • 333
 • 0
Cộng đồng sales ô tô, hội sales ô tô, hội bán xe ô tô
Cộng đồng Sinh viên ô tô
 • Nhóm công khai
 • 11K
 • 421
 • 0
Cộng đồng sinh viên ô tô, sinh viên ô tô, kiến thức cơ bản ô tô, tài liệu đồ án ô tô, kỹ năng sinh viên ô tô
Cộng đồng cố vấn dịch vụ ô tô, tư vấn dịch vụ ô tô, tư vấn kỹ thuật ô tô, khóa học cố vấn dịch vụ, kinh nghiệm cố vấn dịch vụ.
Dành cho những ai quan tâm đi làm việc tại Nhật Bản