[Q. BÌNH TÂN] PHÒNG MARKETING CẦN BỔ SUNG NHÂN SỰ

Store Detailing
Hạn nộp hồ sơ: 0

Chi tiết tin tuyển dụng

Thông tin chung

0
Không xác định
Không xác định
Chưa có kinh nghiệm

Địa chỉ làm việc

Toàn quốc

Mô tả công việc

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐓𝐀𝐈𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐂Ầ𝐍 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐃Ụ𝐍𝐆
CẦN TUYỂN DỤNG - Khu vực: BÌNH TÂN. HCM
🚥 .Vị trí tuyển dụng:
- SEO Marketing ( 8 - 10 tr)
- Content Marketing ( 7 - 10tr )
- Brand Marketing (12 - 15tr )
- Digital Marketing ( 10 - 15tr )

🎯 Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm trở lên
Làm việc giờ hành chính: 𝐓𝐡ứ 𝟐 - 𝐓𝐡ứ 𝟕: 𝟖𝐡𝟎𝟎 - 𝟏𝟕𝐡𝟎𝟎 (Thứ 7 chỉ làm sáng).

𝑺𝑻𝑶𝑹𝑬 𝑫𝑬𝑻𝑨𝑰𝑳𝑰𝑵𝑮 𝒍à 𝒉ệ 𝒕𝒉ố𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕â𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒚ê𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄ấ𝒑 𝒅ị𝒄𝒉 𝒗ụ 𝒄𝒉ă𝒎 𝒔ó𝒄 𝒗à 𝒏â𝒏𝒈 𝒄ấ𝒑 𝒙𝒆 ô 𝒕ô 𝒉à𝒏𝒈 đầ𝒖 𝒕ạ𝒊 𝑽𝒊ệ𝒕 𝑵𝒂𝒎.
🌈 👉 Thông tin JD 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ 𝐌𝐬 𝐇𝐚𝐨 𝟎𝟑𝟔.𝟓𝟑𝟖𝟓.𝟓𝟓𝟔 (𝐳𝐚𝐥𝐨) để trao đổi cụ thể hơn nhé.
Cảm ơn.

Yêu cầu ứng viên

Không xác định

Quyền lợi ứng viên

Không xác định

Hình thức ứng tuyển

Hạn nộp hồ sơ: 0

Chia sẻ tin này

https://autojobs.co/threads/q-binh-tan-phong-marketing-can-bo-sung-nhan-su.3884/

Báo cáo tin này

Nếu bạn thấy tin tuyển dụng này thông tin không chính xác hoặc thiếu minh bạch hãy báo cáo với chúng tôi.

Báo cáo tin tuyển dụng không chính xác