B
Chuyên viên tuyển dụng tại Oway Auto Vietnam
 • 0 - 0 Biên Hòa, Đồng Nai
  Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô Biên Hoà
  • Tìm kiếm & Liên hệ với khách hàng tiềm năng
  • Hoàn thành các chỉ tiêu bán xe, bán phụ kiện, bán bảo hiểm, Dịch vụ ngân hàng, đăng ký đăng kiểm, Các gói gia hạn bảo hành.. chỉ số hài lòng Khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động Marketing, chăm sóc và xúc tiến hoạt động bán hàng
  • Tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu thông tin về các dòng xe BYD cho khách hàng theo quy trình
  • Hỗ trợ các thủ tục hợp đồng mua bán xe, bàn giao xe
  • Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
  • Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý
  Xem thêm…
  0 - 0 Quận 10, Hồ Chí Minh
  Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô HCM
  • Tìm kiếm & Liên hệ với khách hàng tiềm năng
  • Hoàn thành các chỉ tiêu bán xe, bán phụ kiện, bán bảo hiểm, Dịch vụ ngân hàng, đăng ký đăng kiểm, Các gói gia hạn bảo hành.. chỉ số hài lòng Khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động Marketing, chăm sóc và xúc tiến hoạt động bán hàng
  • Tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu thông tin về các dòng xe BYD cho khách hàng theo quy trình
  • Hỗ trợ các thủ tục hợp đồng mua bán xe, bàn giao xe
  • Theo dõi tiến độ thanh toán, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
  • Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của quản lý
  Xem thêm…
 • Loading…