DSS Miền Nam
Chuyên viên tuyển dụng tại Công Ty CP Giải Pháp Dịch Vụ Số (DSS)
 • 8 triệu - 12 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh Thiết bị định vị, Camera
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  0 - 0 Toàn quốc
  CTV Kinh Doanh thiết bị GPS
  Tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty: thiết bị định vị, camera, cảm biến nhiên liệu, cảm biến nhiệt độ,...
  Ưu tiên ứng viên tại khu vực phía Nam.
  Xem thêm…
  7 triệu - 10 triệu Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Nhân viên kỹ thuật lắp đặt GPS
  - Đến tận nơi lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera hành trình cho xe tải, xe cont, xe công trường...

  - Hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm.

  - Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

  - Công việc di chuyển nhiều, khi đi công tác ở tỉnh Công ty sẽ thanh toán chi phí.
  Xem thêm…
  7 triệu - 10 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh Thiết bị định vị, Camera
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  8 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh Thiết bị định vị, Camera
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  7 triệu - 10 triệu Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Nhân viên kỹ thuật lắp đặt GPS
  - Đến tận nơi (kho, bãi) lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera hành trình cho xe tải, xe cont, xe công trường...

  - Hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm.

  - Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

  - Công việc di chuyển nhiều, khi đi công tác ở tỉnh Công ty sẽ thanh toán chi phí.
  Xem thêm…
  7 - 10 Hồ Chí Minh
  Nhân viên kỹ thuật lắp đặt GPS
  - Đến tận nơi (kho, bãi) lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera hành trình cho xe tải, xe cont, xe công trường...

  - Hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm.

  - Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

  - Công việc di chuyển nhiều, khi đi công tác ở tỉnh Công ty sẽ thanh toán chi phí.
  Xem thêm…
  0 - 0 Toàn quốc
  Cộng tác viên kỹ thuật
  - Lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, camera cho xe tải, xe công trình; lắp đặt cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ,...

  - Công việc chủ yếu tại các tỉnh miền Nam, ưu tiên Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu (Nếu phát sinh tại các địa phương khác thuộc tỉnh, xa khu vực CTV đang sinh sống thì chi phí ăn ở đi lại khi đi công tác Công ty thanh toán)
  Xem thêm…
  10 triệu - 20 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh Thiết bị định vị, Camera
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  0 - 0 Toàn quốc
  CTV Kinh Doanh thiết bị GPS
  Tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty: thiết bị định vị, camera, cảm biến nhiên liệu, cảm biến nhiệt độ,...
  Ưu tiên ứng viên tại khu vực phía Nam.
  Xem thêm…
  0 - 0 Toàn quốc
  CTV Kinh Doanh thiết bị GPS
  Tìm kiếm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty: thiết bị định vị, camera, cảm biến nhiên liệu, cảm biến nhiệt độ,...
  Ưu tiên ứng viên tại khu vực phía Nam.
  Xem thêm…
  7 triệu - 15 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh Thiết bị định vị, Camera
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  0 - 0 Toàn quốc
  Cộng tác viên kỹ thuật
  - Lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS, camera cho xe tải, xe công trình; lắp đặt cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ,...

  - Công việc chủ yếu tại các tỉnh miền Nam, ưu tiên Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu (Nếu phát sinh tại các địa phương khác thuộc tỉnh, xa khu vực CTV đang sinh sống thì chi phí ăn ở đi lại khi đi công tác Công ty thanh toán)
  Xem thêm…
  7 triệu - 10 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Kỹ thuật viên lắp đặt GPS
  Sản phẩm: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS

  - Lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS cho xe tải, xe máy, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera hành trình.

  - Hỗ trợ kỹ thuật.

  - Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

  - Công việc hay phải đi công tác (chi phí ăn, ở, đi lại khi đi công tác Công ty thanh toán)
  Xem thêm…
  6 triệu - 9 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Kỹ thuật viên GPS
  Sản phẩm: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GPS

  - Lắp đặt, sửa chữa, kiểm tra, bảo trì thiết bị định vị GPS cho xe tải, xe máy, cảm biến dầu, cảm biến nhiệt độ, camera hành trình.

  - Hỗ trợ kỹ thuật.

  - Được đào tạo từ đầu về các công việc chuyên môn.

  - Công việc hay phải đi công tác (chi phí ăn, ở, đi lại khi đi công tác Công ty thanh toán)
  Xem thêm…
  7 triệu - 15 triệu Tân Bình, Hồ Chí Minh
  Nhân viên kinh doanh
  SẢN PHẨM: THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ (GPS), PHẦN MỀM GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

  - Liên hệ với khách hàng theo data công ty cung cấp. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

  - Lên kế hoạch tiếp cận khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn, trực tiếp gặp và đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

  - Chăm sóc khách hàng cũ và mới. Kịp thời nắm bắt nhu cầu mua mới, nâng cấp, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng.

  - Phối hợp cùng các phòng ban thúc đẩy tiến độ dự án.

  - Báo cáo công việc với cấp trên.
  Xem thêm…
  Thoả thuận Toàn quốc
  Cộng tác viên kĩ thuật
  • Thực hiện công việc theo yêu cầu chuyên môn
  • Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
  • Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.
  • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng / Phó Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.
  Xem thêm…
  Thoả thuận Toàn quốc
  Cộng tác viên kinh doanh
  • Giới thiệu, quảng cáo và bán sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tiềm năng lực hiện các phân tích hiệu quả chi phí của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
  • Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh, chăm sóc khách hàng tích cực để đảm bảo doanh số trong tương lai.
  • Liên hệ với khách hàng tiềm năng thông qua cuộc gọi lạnh.
  • Tiến hành giải quyết các vấn đề và khiếu nại của khách hàng để tối đa hóa sự hài lòng của họ.
  • Đạt được chỉ tiêu doanh thu đã thỏa thuận trước đó.
  • Phối hợp bán hàng liên kết với nhân viên hỗ trợ kinh doanh hay các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác.
  • Phân tích tiềm năng của thị trường, theo dõi doanh thu và các báo cáo.
  • Cung cấp cho quản lý các báo cáo về nhu cầu, khó khăn, sở thích của khách hàng, các hoạt động cạnh tranh và tiềm năng của sản phẩm, dịch vụ mới.
  • Cập nhật các nguyên tắc và xu hướng quảng cáo mới nhất.
  Xem thêm…
  Thoả thuận Tân Bình, Hồ Chí Minh
  NV kỹ thuật GPS
  • Thực hiện công việc theo yêu cầu chuyên môn
  • Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
  • Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.
  • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng / Phó Bộ phận hoặc Ban Giám Đốc trực tiếp giao phó.
  Xem thêm…
 • Loading…