JAC
Chuyên viên tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH JAC
 • 10 triệu - 30 triệu Toàn quốc
  Nhân viên Kinh doanh - Sale
  * Tìm kiếm khách hàng thuê xe dài hạn, ngắn hạn mới:

  - Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng dựa trên những quan hệ sẵn có của công ty, quan hệ của cá nhân; qua các phương tiện thông tin đại chúng;

  - Lên phương án quảng bá, tiếp thị dịch vụ của Công ty;

  - Gặp gỡ, thuyết phục khách hàng lựa chọn dịch vụ của công ty.

  * Chăm sóc khách hàng hiện có:

  - Chăm sóc, duy trì các khách hàng thuê xe dài hạn hiện có;

  - Giải các thông tin phản hồi, thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về chất lượng dịch vụ, phương tiện;

  * Kiểm tra, rà soát bill lệnh, lập báo cáo kết quả doanh thu hàng tháng:

  - Kiểm tra bill lệnh, tổng hợp chi phí gửi khách hàng đối chiếu;

  - Xuất hóa đơn thanh toán gửi khách hàng;

  - Làm báo cáo doanh th hàng tháng;

  - Đôn đốc, thu hồi công nợ và hoàn thiện chứng từ theo hạn quy định;

  * Khác: Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban giám đốc.
  Xem thêm…
 • Loading…