MinhleThaco
Chuyên viên tuyển dụng tại Thaco Auto Giải Phóng
 • 8 triệu - 12 triệu Thanh Trì, Hà Nội
  Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện
  •Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các công việc sửa chữa MGĐ theo yêu cầu trên lệnh sửa chữa.
  •Kiểm tra vật tư phụ tùng khi nhận và đảm bảo thay thế đúng vật tư phụ tùng đã nhận.
  •Đảm bảo đúng tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo công đoạn trên lệnh sửa chữa.
  •Chịu trách nhiệm trước về chất lượng các công việc sửa chữa đã thực hiện.
  •Thông báo ngay cho tổ trưởng tất cả các phát sinh trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.
  •Đảm bảo công tác PCCC và an toàn lao động khi làm việc.
  •Tiến hành kiểm kê và thực hiện việc bảo quản duy tu các thiết bị, CCDC theo đúng định kỳ.
  •Thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
  Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo yêu cầu.
  Xem thêm…
 • Loading…