Nguyễn Thị Ngọc Phương
Chuyên viên tuyển dụng tại Công Ty TNHH Great Auto (Volvo Car Đông Saigon)
 • 0 - 0 Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  Tư vấn Bán hàng
  • Tìm kiếm và tư vấn Khách hàng.
  • Giới thiệu sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng.
  • Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ xe đến Khách hàng.
  • Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng tìm kiếm Khách hàng mới.
  • Báo cáo công việc đến cấp quản lý.
  Xem thêm…
 • Loading…