Nguyễn Xuân Giang
Marketing
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh