T
Chuyên viên tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải
 • 0 - 0 Núi Thành, Quảng Nam
  Chuyên Viên Kinh Doanh Nước Ngoài
  • Khảo sát thị trường, phát triển khách hàng và xác định các thị trường tiềm năng; Tìm hiểu các sản phẩm mới thuộc lĩnh vực đảm nhận.
  • Báo giá, đàm phán giá và các điều khoản hợp đồng ngoại thương.
  • Triển khai đơn hàng và theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng xuất khẩu.
  • Nhận và xử lý khiếu nại khách hàng về số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng,...
  • Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu bán hàng và phát triển khách hàng được giao.
  • Xây dựng data dữ liệu và duy trì mối quan hệ với các khách hàng.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.
  Xem thêm…
 • Loading…