VẬN TẢI VÀ DU LỊCH
Chuyên viên tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ DU LỊCH JAC
 • 9 triệu - 12 triệu Hà Nội
  Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ
  1.1. Mở lệnh sửa chữa cho toàn bộ xe của Công ty:

  - Xác nhận công việc sửa chữa từ nhân viên Quản lý phương tiện tổng hợp;

  - Giao, nhận xe và kiểm tra làm theo Quy trình Bảo dưỡng, sửa chữa;

  - Kết hợp với nhân viên Quản lý phương tiện để lên danh sách đặt hàng vật tư;

  - Báo lại chi phí và thời gian sửa chữa cho nhân viên Quản lý phương tiện;

  - Cùng đốc công kiểm tra và lên phương án cụ thể về vật tư thay thế và vật tư gia công;

  - Lập Kế hoạch Vật tư dự phòng trong những ngày nghỉ dài của năm.

  - Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng khi có những phát sinh dự kiến.
  Xem thêm…
  9 triệu - 12 triệu Hà Nội
  Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ Ô Tô
  * Mở lệnh sửa chữa cho toàn bộ xe của Công ty:
  - Xác nhận công việc sửa chữa từ nhân viên Quản lý phương tiện.
  - Giao nhận xe và kiểm tra làm theo Quy trình Bảo dưỡng – Sửa chữa.
  - Kết hợp với nhân viên Quản lý phương tiện tổng hợp và cố vấn phương tiện lên danh sách đặt hàng vật tư cần thiết.
  - Báo lại chi phí và thời gian sửa chữa cho nhân viên Quản lý phương tiện.
  - Cùng đốc công kiểm tra và lên phương án cụ thể về vật tư thay thế và vật tư gia công
  - Ra kiểm tra tổng hợp với từng phương tiện cùng nhân viên Quản lý phương tiện và Đốc công.
  - Lập Kế hoạch Vật tư dự phòng trong những ngày nghỉ dài của năm.
  * Gia công sửa chữa ngoài
  - Tìm kiếm những nhà gia công hợp lý nhất phục vụ cho toàn bộ phương tiện khi cần thiết.
  - Lập phiếu đầy đủ và theo dõi phương tiện SC ngoài xướng nội bộ.
  - Tổng hợp và lấy chứng từ để thanh toán chi phí sửa chữa ngoài xưởng nội bộ
  Xem thêm…
 • Loading…