Mô tả

Cộng đồng sinh viên ô tô là nơi dành cho anh em sinh viên ô tô học hỏi lẫn nhau, trao đổi thảo luận về kiến thức chuyên môn, cách thức học tốt, việc làm và môi trường thực tập tốt.

Thành viên quản trị